Kahalagahan ng sigarilyo

Epekto Ng Paninigarilyo Ni:

Kahalagahan ng sigarilyo

Kakawing nito ang isyu hinggil sa pagtuturo ng sex education sa mga mag-aaral na nasa elementarya at pagsasabatas ng Sin Tax Bill.

Maraming kaganapan ang humulma sa mga nagdaang taon at ang ilan sa mga ito ay masasabing manipestasyon ng kasalukuyang sitwasyon ng sistema ng pampublikong kalusugan sa bansa.

Naging hati rin ang kuro-kuro ng sambayanan tungkol sa isyu. Tampok sa dalawang kolum Kahalagahan ng sigarilyo Prop. Nais niyang mabigyang-linaw ang tunay na tindig ng Simbahan sa usaping ito. Batay sa ating mga nakikita, nababasa at naririnig, mahihinuha na hindi sang-ayon ang Simbahan sa family planning.

May argumentong binitawan ang Simbahan na nagsasabing dapat itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay sa pagbabahagi ng mga rekursong ekonomiko na, sa pakiwari ni Tan, ay hiniram mula sa ideolohiya ni Mao Zedong.

Dahil sa simulaing ito, ang pagkontrol sa populasyon na siyang puso diumano ng RH Bill ay nararapat lamang na pag-ukulan ng pagtutol. Kabalintunaan man kung maituturing, ang mga iginagalang nating personalidad na siyang nagsasabing pahalagahan natin ang equality at equity ay yaon ding mga personalidad na nagtataguyod ng marangyang pamumuhay.

Sa halip na magsagawa ng mga programang pangkabuhayan para sa mga pinakamahihirap upang maisabuhay ang ganitong katuruan na kanilang ipinalalaganap, nakahiligan nila ang pag-oorganisa ng mga misyong medikal na nagdudulot lamang ng panandaliang ginhawa sa mga taong nangangailangan ng isang pangmatagalang lunas.

Kung ang perspektibong gagamitin upang maunawaan ng taos ang panukalang-batas na ito ay hindi ganoong kadawag, masasabi na ang reproductive healthcare ay nasasaklob lamang sa family planning at condom.

Ang saklaw ng RH ay hindi lamang nalilimita sa mga nabanggit. Hindi rin nakaligtas sa puna ng mga kritiko ng RH Law ang isa sa mga probisyon sa batas na nagsasaad ng mandatory sex education sa mga batang nag-aaral sa elementarya.

Tinalakay sa mga debate ang tamang edad kung kailan maaaring maituro sa mga mag-aaral ang ganitong kasensitibong aralin, anu-ano ang dapat lamanin ng araling ito at kung ano ang tamang dulog sa pagtuturo nito.

Napapanahon ang ganitong paksa lalo na sa mga kabataan. Sa panahong kasalukuyan, napakalakas ng impluwensiya ng mass media sa paghuhulma ng mga kaugalian at kaisipan sa mga kabataan ngayon. Napapanahon din ito sapagkat habang tumatagal, ang pagiging ignorante ng mga kabataan sa usaping ito ay maaaring magdulot sa kanila ng kapahamakan sa hinaharap.

Ang pagtatama sa mga maling akala ukol sa usaping ito ay nararapat nang maisagawa sa kanilang edad. Gayunpaman, mainam na langkapan ito ng ilang mga aralin kagaya ng tamang pangangasiwa sa sariling damdamin at damdamin ng iba, pagkakaroon ng pagpapahalaga sa isang relasyon, proteksyon laban sa mga pang-aabusong sekswal at iba pa.

Mas mainam din na mapili ang mga araling angkop sa isang partikular na age group at mahikayat ang mga kabataan na magtanong patungkol sa paksang ito. Pagsawata Narito ang isa kong katanungan: Kung ang mga ekonomista ang tatanungin, ang kanilang isasagot marahil ay hindi.

Kung pagbabatayan ang pagiging elastiko o hindi elastiko ng demand, masasabing hindi elastiko ang demand sa sigarilyo. Ibig sabihin, hindi basta-bastang maapektuhan ng pagtaas o pagbaba ng presyo ang bilang ng mga kumokonsumo ng sigarilyo.

May sangkap ang sigarilyo na nakapagdudulot ng pagkahumaling sa sinumang makasisinghot nito. Kung gayon, ano pa ang esensya ng World No-Tobacco Day? Kung gayon, hindi nakapagtataka kung bakit lumalaganap pa rin ang mga parokyano na nahuhumaling sa paghithit ng gadaliring stick na ito.

Panay mga nasa menor de edad pa ang madalas na mamimili ng sigarilyo, ayon sa mga pag-aaral. Maaari ring makabili ng tingi-tingi nito sa mga tindahan.

Walang mga restriksyon na ipinatutupad sa pagkonsumo ng sigarilyo. Kay daling mahanap, kay daling mabili. Ang pagpapatupad ng Sin Tax Law sa bansa kamakailan lamang ay hindi isang garantiya na masasawata na ang lumalaking tantos ng cigarette consumption sa bansa.

Sa katotohanan, maaari pa itong magdulot ng iba pang mga negatibong implikasyon. Halimbawa, direktang maaapektuhan sa polisiyang ito ang mga magsasaka ng tabako sa Hilagang Luzon.

Maaaring bawasan ng mga kompanya ng tabako ang kanilang ipinansasahod sa mga magsasaka dahil sa nakaambang gastusin dulot ng buwis. Maaari ring tumaas ang tantos ng kriminalidad sa bansa. Dahil may addictive content ang sigarilyo, gagawin ng isang masugid na suki ang lahat ng kanyang maiisip upang mabili lamang ang kanyang pinakaaasam.

Kahalagahan ng sigarilyo

Maaari rin siyang lumipat sa mas murang alternatibo kagaya ng ipinagbabawal na gamot kung hindi na kaya ng kanyang bulsa ang sigarilyo. Subalit hindi ibig sabihin na mapupunta sa walang-kabuluhan ang pagpasa ng batas na ito. Ipinakita lamang nito na maaaring maging isang pangunahing puwersa ang pamahalaan sa pagkubkob sa mga balakin ng mga malalaking kompanya upang mapalaganap ang mga pansarili nitong interes.Ang usok ng sigarilyo ay naipapasa sa mga taong katabi ng naninigarilyo.

Hindi na namamalayan ng mga tao na ang usok na nalalanghap nila mula sa sigarilyo nakakasama na sa kanilang katawan. Ang mga masasamang epekto ng paninigarilyo ay maaring mag simula sa maliit na karamdaman hanggang humantong sa kamatayan.

Saklaw nito ang masamang dulot ng sigarilyong tabako, paghahambing sa mga nakalalasong kemikal na taglay ng sigarilyong tabako at ang kemikal na nasa elektronikong sigarilyo.

Nasa pananaliksik din na ito ang gadyet na ginamit upang makalikha nitong teknolohiyang ito at /5(3). May 03,  · KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL: ANG SIGARILYO • Naglalaman ito ng 14 na kemikal na nakaka-kanser. • Ang usok nito ay naglalaman ng mahigit sa 4, kemikal na pumipinsala sa kalusugan at kapaligiran.

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang Ilang Stiks ng Sigarilyo ang nauubos ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Business Administration ng Unibersidad ng Mindanaw. Kahalagahan Ng Pag-Aaral II.

Downloading prezi...

Kahalagahan Ng Pananaliksik (1) .isang nakalalasong kemikal na ginagamit sa pagprepreserba ng mga labi ng tao na isa ring sangkap sa paggawa ng sigarilyo. Documentos semelhantes a KAHULUGAN NG MGA KATAWAGAN. Tisis Sa Filipino 2. Enviado por. AngKabanatang Ito Ay Naglalaman Ng Suliranin, MgaPalagay, Hipotesis At Kahalagahan Ng MgaPag-Aaral Sa MgaKabataan,Gobyerno, Paaralan At Magulang.

Sigarilyo - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya